برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم اعظم قلی پور در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «بررسی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری در ایران» با راهنمایی دکتر سعید عیسی زاده در شنبه شانزدهم بهمن 1395 از ساعت9تا11در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم اعظم قلی پور در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «بررسی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری در ایران» با راهنمایی دکتر سعید عیسی زاده در شنبه شانزدهم بهمن 1395 از ساعت9تا11در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی