برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه گنجی در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «تحلیل عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر شاخص حکمرانی خوب» با راهنمایی دکترمحمد حسن فطرس دردو شنبه چهارم دی ماه 1396 از ساعت15:30 تا17در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم فاطمه گنجی  در رشته علوم اقتصادی با عنوان : «تحلیل عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی کشورهای منتخب عضو اوپک با تاکید بر شاخص حکمرانی خوب» با راهنمایی دکترمحمد حسن فطرس دردو شنبه چهارم دی ماه 1396 از ساعت15:30 تا17در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی