برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم سیاسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی امکان،موانع و راهکارهای تحقق علم سیاست اسلامی» توسط آقای محمد ناظم عباس پورنادی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای محمد ناظم عباس پورنادی در رشته علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام  با عنوان «بررسی امکان،موانع و راهکارهای تحقق علم سیاست اسلامی» با راهنمایی دکتر حسن رحیمی روشن در روزدو شنبه بیست وهفتم بهمن ماه 1393 از ساعت10 تا 12در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی