برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت اجرایی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ساناز روشنی در رشته مدیریت اجرایی با عنوان «شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شریک تجاری در یک ائتلاف استراتژیک با استفاده از تکنیک چند معیاره ی فازی در صنعت خودروسازی» با راهنمایی دکترروح الله سهرابی در روز دوشنبه سیزدهم مهر ماه 1394 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم ساناز روشنی در رشته مدیریت اجرایی با عنوان «شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب شریک تجاری در یک ائتلاف استراتژیک با استفاده از تکنیک چند معیاره ی فازی در صنعت خودروسازی» با راهنمایی دکترروح الله سهرابی در روز دوشنبه سیزدهم  مهر ماه 1394 از ساعت14تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی