برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی پژوهش علوم اجتماعی

برگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی پژوهش علوم اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه‌ با عنوان «بررسی تاثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محله بر روی سلامت اجتماعی ساکنین(مقایسه بین محلات قدیم و جدید شهر یزد) »توسط آقای محمد رحیقی یزدی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای محمد رحیقی یزدی در رشته‌ی پژوهش علوم اجتماعی با عنوان «بررسی تاثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محله بر روی سلامت اجتماعی ساکنین(مقایسه بین محلات قدیم و جدید شهر یزد)»با راهنمایی دکتراکرم محمدی در روز چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 از ساعت 14 تا 16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی برگزار خواهد شد.