برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم اقتصادی

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته علوم اقتصادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری آقای یونس تیموری در رشته علوم اقتصادی با عنوان"تحلیل فضایی سختار صنعت در بین استان های ایران" با راهنمایی دکتر نادر مهرگان و مشاوره آقایان دکترمحمد حسن فطرس و دکتر علی اکبر قلی زاده در روزدوشنبه یکم آذرماه از ساعت14تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری آقای یونس تیموری در رشته علوم اقتصادی با عنوان"تحلیل فضایی سختار صنعت در بین استان های ایران" با راهنمایی دکتر نادر مهرگان و مشاوره آقایان دکترمحمد حسن فطرس و دکتر علی اکبر قلی زاده در روزدوشنبه یکم آذرماه  از ساعت14تا16در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی برگزار خواهد شد