برگزاری همایش تقدیر از نخبگان تحصیلی سال 95

برگزاری همایش تقدیر از نخبگان تحصیلی سال 95


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

همایش تقدیر از نخبگان تحصیلی سال 95 روز یکشنبه 96/2/10 ساعت 11 با حظور هیات رئیسه دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی و همچنین مدیران محترم گروههای آموزشی برگزار گردید. در این همایش از دانشجویان برتر تحصیلی تقدیر گردید.

همایش تقدیر از نخبگان تحصیلی سال 95 روز یکشنبه 96/2/10 ساعت 11 با حظور هیات رئیسه دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی و همچنین مدیران محترم گروههای آموزشی برگزار گردید.

در این همایش از دانشجویان برتر تحصیلی تقدیر گردید