تشکیل جلسات اتاق فکر استان

تشکیل جلسات اتاق فکر استان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استان همدان و لزوم بهره گیری از دیدگاه و نظرات صاحب نظران و نخبگان...

تشکیل جلسات اتاق فکر استان

با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به استان همدان و لزوم بهره گیری از دیدگاه و نظرات صاحب نظران و نخبگان ، جلسات اتاق فکر همدان در روز دوشنبه 19/5/94 از ساعت 8 صبح لغایت 21 شب با تشکیل جلسات متعدد در کمیته های ذیل و بررسی دیدگاه ها و نظرات متخصصان حوزه های مختلف در سه زمینه چالش ها، علل و آسیب شناسی مسائل و ارائه راهکارها تدوین و طی گزارش نهایی به مرکزبررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری ارسال گردید تا ان شاالله در برنامه ریزی و مصوبات برنامه سفر استانی دولت تدبیر و امید مورد توجه قرار گیرد.

11-  کمیته آب و کشاورزی

22-  کمیته عمران و مدیریت شهری

33-  کمیته آسیب های اجتماعی

44-  کمیته سرمایه گذاری – تولید ومسکن

55-  کمیته گردشگری و صنایع دستی

66-  کمیته مدیریت شهری و حمل و نقل

77-  کمیته اصناف ، اتاق بازرگانی و بخش خصوصی

88-  کمیته آموزش عالی ، فناوری و پژوهش