تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های آقای دکتر یداله هنری

تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های آقای دکتر یداله هنری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های آقای دکتر یداله هنری

 
 
 
 
دکتر حسین رضوان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های آقای دکتر یداله هنری در زمان تصدی معاونت پژوهشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اقصادی واجتماعی برای ایشان  آرزوی موفقیت در عرصه‌های مختلف کردند  .