تودیع ومعارفه

تودیع ومعارفه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه معارفه  دانشجویان ورودی روزانه روانشناسی

جلسه با تلاوت قرآن کریم وپخش سرود جمهوری اسلامی ایران در سالن سمینار دانشکده آغاز شد.

در ابتدای جلسه اعضای هیئت علمی گروه ، یک معرفی از خود وحوزه های تحصیلی و کاری ارایه دادند ودر ادامه بخشی از قوانین و مقررات آموزشی  به اطلاع دانشجویان رسید . هدف اصلی این نشست ترغیب دانشجویان به مطالعه  ، یادگیری و پژوهش وایجاد ارتباط بین دانشجویان واعضای هیئت علمی گروه بود که به نحو مطلوب انجام شد