ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مقطع تحصیلی کارشناسی

ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده مقطع تحصیلی کارشناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

یکی از اهداف مهم در دانشگاه تسهیل در جریان ورود و ثبت نام دانشجویان و ارزش گذاری به خانواده های دانشجویان است که برای تحقق این مهم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در یک فضای مناسب صمیمی و با کادر دانشکده از روز دوشنبه 5/7/95 تا چهارشنبه 7/7/95 انجام شده در این پروسه ثبت نامی حدود 250 نفر دانشجو کارشناسی ثبت نام شدند گزارش کامل آن در اطلاعیه بعدی آورده خواهد شد.

یکی از اهداف مهم در دانشگاه تسهیل در جریان ورود و ثبت نام دانشجویان و ارزش گذاری به خانواده های دانشجویان است که برای تحقق این مهم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی در یک فضای مناسب صمیمی و با کادر دانشکده از روز دوشنبه 5/7/95 تا چهارشنبه 7/7/95 انجام شده در این پروسه ثبت نامی حدود 250 نفر دانشجو کارشناسی ثبت نام شدند گزارش کامل آن در اطلاعیه بعدی آورده خواهد شد.