ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عدم مراجعه دانشجویان در روزهای شنبه15/6/93 تا دوشنبه 17/6/93 به دانشکده جهت انجام امور اداری و آموزشی

دانشجویان گرامی
با توجه به اینکه در روزهای شنبه15/6/93 تا دوشنبه 17/6/93 همه همکاران دانشکده در امر ثبت نام وانتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود اشتغال دارند،خواهشمند است در روزهای یاد شده برای پی گیری و انجام امور اداری و آموزشی خود مراجعه نفرمایند.