جلسه توجیهی با دانشجویان ارشد و دکتری در خصوص آئین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی و پژوهشی برگزار گردید

جلسه توجیهی با دانشجویان ارشد و دکتری در خصوص آئین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی و پژوهشی برگزار گردید


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه توجیهی در خصوص آئین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی و پژوهشی در دو نوبت روز دوشنبه،1397/08/22 و روز سه شنبه ،1397/08/29 برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی ، روانشناسی، حسابداری، علوم اقتصادی و مدیریت در سالن سمینار دانشکده و با حضور هیأت رئیسه دانشکده و برخی مدیران گروه‌های آموزشی برگزار شد.

جلسه توجیهی در خصوص آئین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی و پژوهشی در دو نوبت روز دوشنبه،1397/08/22 برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی و روانشناسی و  روز سه شنبه ،1397/08/29 برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های حسابداری، علوم اقتصادی و مدیریت در سالن سمینار دانشکده و با حضور هیأت رئیسه دانشکده و برخی مدیران گروه‌های آموزشی برگزار شد. در این جلسه مقررات و قوانین آموزشی و پژوهشی برای حاضرین تشریح و به سوالات حضار نیز پاسخ داده شد.