جلسه دفاع از پروپوزال دکتری در رشته روان شناسی تربیتی

جلسه دفاع از پروپوزال دکتری در رشته روان شناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مریم حسینی اصل نظر لو دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی با عنوان (شناسایی مولفه های تربیت کودک در فرهنگ ایرانی ساخته بسته آموزشی این ملفه )

جلسه دفاع از پروپوزال خانم مریم حسینی اصل نظر لو دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی با عنوان (شناسایی مولفه های تربیت کودک در فرهنگ ایرانی  ساخته بسته آموزشی این ملفه)با راهنمایی دکتر خسرو رشید و مشاوره دکتر ابوالقاسم یعقوبی و دکتر رسول کرد نوقابی روز سه شنبه21/7/94 راس ساعت 10 در محل سالن سمینار دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی برگزارخواهد شد.