جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود روانشناسی

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود روانشناسی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته روانشناسی در کلیه مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری با حضور و استقبال گرم دانشجویان در روز سه شنبه مورخه 18/7/96 ساعت 10-12 در سالن سمینار دانشکده برگزار گردید. در این جلسه که با حضور هیات رئیسه دانشکده و اعضا محترم هیات علمی گروه روانشناسی تشکیل گردید، ابتدا دکتر ابوالقاسم یعقوبی رئیس محترم دانشکده ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، به معرفی دانشکده اقتصاد پرداخته و دانشجویان را به کوشش و فعالیت با انگیزه بالا در زمینه آموزشی ترغیب نمودند. سپس در ادامه آقایان دکتر محققی معاون محترم آموزشی و دکتر ذوقی مدیر گروه روانشناسی به ارائه آیین نامه های مهم آموزشی پرداخته .

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته روانشناسی در کلیه مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری با حضور و استقبال گرم دانشجویان در روز سه شنبه مورخه 18/7/96 ساعت 10-12 در سالن سمینار دانشکده برگزار گردید. در این جلسه که با حضور هیات رئیسه دانشکده و اعضا محترم هیات علمی گروه روانشناسی تشکیل گردید، ابتدا دکتر ابوالقاسم یعقوبی رئیس محترم دانشکده ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، به معرفی دانشکده اقتصاد پرداخته و دانشجویان را به کوشش و فعالیت با انگیزه بالا در زمینه آموزشی ترغیب نمودند. سپس در ادامه آقایان دکتر محققی معاون محترم آموزشی و دکتر ذوقی مدیر گروه روانشناسی به ارائه آیین نامه های مهم آموزشی پرداخته .