جلسه ی معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95

جلسه ی معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه­ ی معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395 رشته­ های علوم اقتصادی و توسعه اقتصادی،حسابداری و مدیریت اجرایی در روز یکشنبه 25/7/95 ساعت 10 / 12 و رشته های جامعه­شناسی-­ پژوهش علوم اجتماعی-­روان­شناسی تربیتی و عمومی و اندیشه سیاسی در اسلام در روز سه ­شنبه 27/7/95 ساعت 30/12-11 در سالن سمینار دانشکده با حضور اعضاء محترم هیأت رئیسه دانشکده برگزاری می شود. حضور تمامی دانشجویان ارشد رشته­های فوق الزامی است.

جلسه­ ی معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1395 رشته­ های علوم اقتصادی و توسعه اقتصادی،حسابداری و مدیریت اجرایی در روز یکشنبه 25/7/95 ساعت 10 / 12 و رشته های جامعه­شناسی-­ پژوهش علوم اجتماعی-­روان­شناسی تربیتی و عمومی و اندیشه سیاسی در اسلام در روز سه ­شنبه 27/7/95 ساعت 30/12-11 در سالن سمینار دانشکده با حضور اعضاء محترم هیأت رئیسه دانشکده برگزاری می شود. حضور تمامی دانشجویان ارشد رشته­های فوق الزامی است..