جمع آوری کمکهای دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

جمع آوری کمکهای دانشجویان دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

حادثه دلخراش و تکان دهنده زلزله شامگاه یک شنبه که موجب جان باختن و مجروح شدن تنی چند از هم وطنان عزیزمان شده است، سبب تألم و تأثر شدید گردید. این حادثه قلب تمامی ملت ایران را جریحه دار نمود و به صحنه ای از نمایش همدلی و همبستگی ملی تبدیل شد. اساتید،کارکنان و دانشجویان دانشکده ضمن تسلیت این مصیبت به تمامی مردم شریف ایران و علی الخصوص مردم قهرمان کرمانشاه، از درگاه ایزدمنان برای درگذشتگان غفران الهی، برای مجروحان سلامتی و برای بازماندگان صبر مسئلت دارد. غرفه جمع آوری کمک های نقدی دانشجویان به همت برخی از دانشجویان دانشکده برپا گردید.

حادثه دلخراش و تکان دهنده زلزله شامگاه یک شنبه که موجب جان باختن و زخمی شدن تنی چند از هم وطنان عزیزمان شده است، سبب تألم و تأثر شدید گردید.این حادثه قلب تمامی ملت ایران را جریحه دار نمود و به صحنه ای از نمایش همدلی و همبستگی ملی تبدیل شد.اساتید،کارکنان و دانشجویان دانشکده  ضمن تسلیت این مصیبت به تمامی مردم شریف ایران و علی الخصوص مردم قهرمان کرمانشاه، از درگاه ایزدمنان برای درگذشتگان غفران الهی، برای مجروحان سلامتی و برای بازماندگان صبر مسئلت دارد. 

غرفه جمع آوری کمک های نقدی دانشجویان به همت برخی از دانشجویان دانشکده برپا گردید.