جناب آقای دکتر غلامی

جناب آقای دکتر غلامی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتصاب شایسته شما را به عنولن وزیر علوم،تحقیقات و فناوری را صمیمانه تبریک گفته و آرزوی موفقیت و سعادت برای شما داریم.

انتصاب شایسته شما را به عنولن وزیر علوم،تحقیقات و فناوری را صمیمانه تبریک گفته و آرزوی موفقیت و سعادت برای شما داریم.