معرفی

معرفی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا با قریب    40  سال قدمت که در سال 1381 از ساختمان دانشکده علوم پایه تفکیک و در یک ساختمان مجزا در 5 طبقه مستقر شد و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود و در سال 1387 از دانشکده ادبیات و علوم انسانی جدا و به اسم دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی که شامل 5 رشته بود جدا و فعالیت خود را رسماً آغاز نمود در حال حاضر دانشکده با دارا بودن اعضای هیأت علمی و حدود 18 نفر از کارکنان توانمند و مجرب، فضاها- امکانات- و کارگاه آموزشی و پژوهشی مناسب از جایگاه ویژه ای برخوردار است.