درباره گروه

درباره گروه


درباره گروه

 

وضعیت موجود در گروه اقتصاد:

گروه اقتصاد در سال 1367 با پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی اقتصاد گرایش نظری به طور رسمی آغاز به کار نمود. در ابتدای فعالیت خود 3  عضو هیات علمی تمام وقت در گروه انجام وظیفه می نمودند که با توسعه گروه اساتید برجسته دیگری به گروه پیوستند. شایان ذکر است گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان یکی از قویترین گروه های علمی در زمینه اقتصاد در بین دانشگاه های کشور می باشد که تدریس اساتید بزرگی چون تیمور رحمانی ، علی  سوری و دیگر بزرگان از افتخارات این گروه است. . با توسعه گروه و  اضافه شدن گرایش بازرگانی به مقطع کارشناسی در سال 1371   گروه موفق به  اخذ مجوز کارشناسی ارشد نیز  در دو گرایش علوم اقتصادی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شد.  در نیمسال 881 نیز اولین دوره از دانشجویان دکتری به تعداد 5 نفر مشغول به تحصیل شدند.. در حال حاضر وضعیت گروه اقتصاد از نظر اعضای هیات علمی،  تعداد دانشجو  و سایر اطلاعات به شرح زیر می باشد:

1-تعداد اعضای هیات علمی گروه :

مرتبه علمی

سابقه تدریس

آخرین مدرک تحصیلی

محل اخذ آخرین مدرک

گرایش تخصصی

نام و نام خانوادگی

ردیف

دانشیار

12

دکتری

دانشگاه تهران

علوم اقتصادی

دکتر علی اکبر قلی زاده

1

استادیار

15

دکتری

هندوستان

اقتصاد-مدلهای آماری

دکتر محمد کاظم نظیری

2

استادیار

21

دکتری

تربیت مدرس تهران

اقتصاد شهری و منطقه ای

دکتر محمد  مولایی

3

استاد

21

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد سنجی

دکتر نادر  مهرگان

4

دانشیار

25

دکتری

کشور فرانسه

آنالیز و برنامه ریزی توسعه

دکتر  محمد حسن  فطرس

5

دانشیار

20

دکتری

انگلستان

اقتصاد بخش عمومی

دکتر عزت الله  عباسیان

6

دانشیار

12

دکتری

دانشگاه تهران

اقتصاد بخش عمومی

دکتر سعید عیسی زاده

7

دانشیار

20

دکتری

هندوستان

اقتصاد بخش عمومی

دکتر حمید سپهر دوست

8

دانشیار

16

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد مالی

دکتر داوود جعفری سرشت

9

استادیار

9

دکتری

هندوستان

اقتصاد بخش عمومی

دکتر اکبر خدابخشی

10

دانشیار

9

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد بین الملل

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

11

استادیار

1

دکتری

دانشگاه مالزی

اقتصاد سنجی

دکتر احسان حسینی دوست

12

استادیار

1

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد پولی

دکتر  محسن  خضری

13

در حال حاضر مدیر محترم گروه اقتصاد جناب آقای دکتر داوود جعفری سرشت می باشد

 

.

2- تعداد دانشجو در مقاطع مختلف:

جمع کل

گرایش

مقطع

نام رشته

ردیف

99

-----------------

کارشناسی

علوم اقتصادی

1

154

نظری

کارشناسی

اقتصاد

2

157

بازرگانی

کارشناسی

اقتصاد

3

40

علوم اقتصادی

کارشناسی ارشد

اقتصاد

4

22

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کارشناسی ارشد

اقتصاد

5

23

علوم اقتصادی

دکتری

اقتصاد

6

نفر495

جمع کل

 

 

           

 

3- گرایش های موجود:

پذیرش دانشجو  از  سال 95  به بعد با توجه سیاستهای راهبردی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری  فقط در یک گرایش علوم اقتصادی صورت می گیرد . اما تا سال94  گروه اقتصاد در مقطع کارشناسی در دو گرایش نظری و بازرگانی دانشجو  فعال دارد و در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش علوم اقتصادی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و در مقطع دکتری به صورت کلی گرایش علوم اقتصادی و در دو گرایش فرعی توسعه اقتصادی و اقتصاد مالی فعالیت دارد.