دیدارهیات رئیسه و مدیران گروههای آموزشی دانشکده با سرپرست محترم و معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه

دیدارهیات رئیسه و مدیران گروههای آموزشی دانشکده با سرپرست محترم و معاونت توسعه و پشتیبانی دانشگاه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در این دیدار که در دفتر سرپرست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محمدی فر برگزار شد ، ریاست محترم دانشکده و هیات همراه ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان گزارشی از وضعیت مالی و آموزشی و پژوهشی دانشکده ارائه نموده و در خصوص حل مشکلات موجود دانشکده رایزنی کردند.مدیران گروههای آموزشی نیز گزارشی کوتاه از فعالیت های گروه خود ارائه نمودند.در پایان نیز جناب آقای دکتر محمدی فر در خصوص دیدگاه کلی دانشگاه بیاناتی را مطرح فرمودند.

در این دیدار که در دفتر سرپرست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر محمدی فر برگزار شد ، ریاست محترم دانشکده و هیات همراه ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان گزارشی از وضعیت مالی و آموزشی و پژوهشی دانشکده ارائه نموده و در خصوص حل مشکلات موجود دانشکده رایزنی کردند.مدیران گروههای آموزشی نیز گزارشی کوتاه از فعالیت های گروه خود ارائه نمودند.در پایان نیز جناب آقای دکتر محمدی فر در خصوص دیدگاه کلی دانشگاه بیاناتی را مطرح فرمودند.