رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی

رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روانشناسی تربیتی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم زهرا جعفری در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش قدرت تحمل ابهام در رابطه بین خلاقیت و تجربه شیفتگی در دانشجویان دانشگاه بوعلی» با راهنمایی دکتر حسین محققی و مشاوره دکتر ابوالقاسم یعقوبی در روز سه شنبه بیست و سوم شهریورماه 1395 از ساعت8تا10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خانم زهرا جعفری  در رشته روانشناسی تربیتی با عنوان «نقش قدرت تحمل ابهام در رابطه بین خلاقیت و تجربه شیفتگی در دانشجویان دانشگاه بوعلی» با راهنمایی دکتر حسین محققی و مشاوره دکتر ابوالقاسم یعقوبی در روز سه شنبه  بیست و سوم شهریورماه 1395 از ساعت8تا10در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی