رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی

رگزاری جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی علوم اقتصاد ی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مسلم یعقوبی در رشته علوم اقتصادی با عنوان: "اثرات حذف یا اعطای یارانه بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی:مطالعه موردی منطقه 7 ایران"

جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد آقای مسلم یعقوبی در رشته علوم اقتصادی  با عنوان «اثرات حذف یا اعطای یارانه بر میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی مطالعه موردی منطقه 7 ایران» با راهنمایی دکترمحمد مولایی در دو شنبه بیست ویکم دی  ماه 1394 از ساعت15 تا 17در محلّ سالن سمینار دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی