قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی

قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتیScopuse Science Direct Mendeley با حضور مدرس از طرف نماینده شرکت الزیوردر ایران در روز 15 آبان ساعت 14 الی 18 در سالن شهید چمران برگزار می شود.در پایان دوره برای شرکت کنندگان گواهی نامه معتبر صادر خواهد شد متقاضیان جهت ثبت نام تا 10 آبان به کتابخانه دانشکده خود مراجعه نمایند.

کارگاه آموزشی پایگاه های اطلاعاتیScopuse Science Direct Mendeley با حضور مدرس از طرف نماینده شرکت الزیوردر ایران در روز 15 آبان ساعت 14 الی 18 در سالن شهید چمران برگزار می شود.در پایان دوره برای شرکت کنندگان گواهی نامه معتبر صادر خواهد شد متقاضیان جهت ثبت نام تا 10 آبان به کتابخانه دانشکده خود مراجعه نمایند