قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویانی که در هفته پژوهش سال جاری اقدام به ارائه پوستر کرده اند هرچه سریعتر به دفتر پژوهش دانشکده(آقای حسنیان)مراجعه فرمایند.

دانشجویانی که در هفته پژوهش سال جاری اقدام به ارائه پوستر کرده اند هرچه سریعتر به دفتر پژوهش دانشکده(آقای حسنیان)مراجعه فرمایند.