قابل توجه دانشجویان دوره شبانه

قابل توجه دانشجویان دوره شبانه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دانشجویان دوره شبانه ،برای انتخاب واحد نیمسال 3952 می توانن ضمن تسویه حساب بدهی نیمسال های گذشته فقط با پرداخت شهریه ثابت نیمسال 3952 نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند.شیوه پرداخت شهریه متغیر متعاقبا اعلام خواهد شد. مدیریت امور آموزشی دانشگاه

بر اساس هماهنگی های به عمل آمده دانشجویان دوره شبانه ،برای انتخاب واحد نیمسال 3952 می توانن ضمن تسویه حساب بدهی نیمسال های گذشته فقط با پرداخت شهریه ثابت نیمسال 3952 نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند.شیوه پرداخت شهریه متغیر متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه