قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

حذف و اضافه دانشجویان بر اساس سال ورو از مورخ 25/11 تا 28/11 می باشد..

حذف و اضافه دانشجویان بر اساس سال ورو از مورخ 25/11 تا 28/11 می باشد..
به دفاتر گروهها مراجعه نمایید.