قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه دانشجویان محترم


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع دانشجویان ورودی 92 به بعد می رساند در صورتی که درس تنظیم خانواده را اخذ نموده اند هرچه سریعتر نسبت به حذف درس مذکور اقدام نمایند.

به اطلاع دانشجویان ورودی 92 به بعد می رساند در صورتی که درس تنظیم خانواده را اخذ نموده اند هرچه سریعتر نسبت به حذف درس مذکور اقدام نمایند.