قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان محترم می توانند برنامه هفتگی و امتحانی خود را از طریق سامانه گلستان،گزارش 78 را دریافت نمایند.

دانشجویان محترم می توانند برنامه هفتگی و امتحانی خود را از طریق سامانه گلستان،گزارش 78 را دریافت نمایند

اداره آموزش