قابل توجه کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کلیه ورودی ها حداکثر سه درس می توانند از تاریخ 26/10/94 لغایت 15/10/94 اخذ نمایند،لذا تاریخ حذف و اضافه...

کلیه ورودی ها حداکثر سه درس می توانند از تاریخ 26/10/94 لغایت 15/10/94 اخذ نمایند،لذا تاریخ حذف و اضافه نهایی 24 بهمن لغایت 27 بهمن ماه می باشد.

 

                                                           اداره آموزش دانشکده