معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


 

           

    معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

     یداله هنری لطیف پور

     تحصیلات:  دکترای تخصصی / علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی
     مرتبه علمی:  استادیار
     ایمیل:  honari@basu.ac.ir
     تلفن:  081-38290961-282
     تلفن داخلی:  282
     آدرس:  همدان، خیابان مهدیه، رو به روی پارک مردم، دانشگاه بوعلی سینا

    دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی