همکار گرامی جناب آقای دکتر اکبر خدابخشی

همکار گرامی جناب آقای دکتر اکبر خدابخشی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتصاب جنابعالی را به سمت ریاست دانشکده فنی شهرستان تویسرکان تبریک عرض می نماییم.

انتصاب جنابعالی را به سمت ریاست دانشکده فنی شهرستان تویسرکان تبریک عرض می نماییم.