پایان‌نامه برتر جشنواره‌ی پروفسورحسابی

پایان‌نامه برتر جشنواره‌ی پروفسورحسابی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتخاب پایان‌نامه‌ی تحت راهنمایی دکتر ابوالقاسم یعقوبی، استاد گروه روان‌شناسی، با عنوان ((پیش‌بینی خودمدیریتی براساس عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی بانقش‌ واسطه‌ی اخلاق تحصیلی در دانشجویان)) در جشنواره‌ی پروفسورحسابی را به استاد راهنما، دانشجو، اعضای هیأت‌علمی گروه روان‌شناسی و استادان دانشکده‌ی علوم‌اقتصادی و اجتماعی تبریک می‌گوئیم.

هیأت رئیسه و شورای دانشکده‌ی علوم‌اقتصادی و اجتماعی