کسب رتبه‌ یک رشته‌ روان‌شناسی گرایش روان‌شناسی تربیتی کنکور کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۰ توسط خانم پگاه ستاری قهفرخی دانشجوی رشته روان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا

کسب رتبه‌ یک رشته‌ روان‌شناسی گرایش روان‌شناسی تربیتی کنکور کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۰ توسط خانم پگاه ستاری قهفرخی دانشجوی رشته روان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

?? #تبریک | پگاه ستاری قهفرخی دانشجوی رشته روان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا، موفق به کسب رتبه‌ یک رشته‌ روان‌شناسی گرایش روان‌شناسی تربیتی کنکور کارشناسی‌ارشد ۱۴۰۰ شد