2انتصاب جدید در دانشکده

2انتصاب جدید در دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

انتصاب مدیران گروههای اقتصاد و علوم اجتماعی

آقایان دکتر محمدکاظم نظیری و دکتر محمدسلمان قائمی زاده بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی و با حکم سرپرست محترم دانشگاه به ترتیب به عنوان مدیر گروه اقتصاد و علوم اجتماعی منصوب گردیدند.