جلسه دفاع

27 05 2023 07:58
کد خبر : 6316925
تعداد بازدید : 360

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می­‌رساند؛ 

جلسه‌ی‌ دفاع زهرا امیری  دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی

عنوان : تبیین رفتارهای پر خطر نوجوانان بر اساس صفات سه گانه تاریک شخصیت مادران با میانجی گری طرحواره های  نا ساگار نوجوانان     

استاد راهنما:  دکتر روزیتا امانی

 

مشاوره : دکتر حسین محققی و دکتر شهریار یار محمدی واصل

 

 داور: دکتر محمد رضا ذوقی پایدار و دکتر رسول کرد نوقابی

 

  مورخ   :   1402/3/9   ساعت10الی11در سالن سمینار دانشکده برگزار می‌گردد.