بازگشت به صفحه کامل

انتصاب معاون پژوهشی دانشکده

انتصاب معاون پژوهشی دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده، و با حکم ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر یداله هنری لطیف پور ، برای مدت دو سال به عنوان معاون پژوهشی دانشکده منصوب گردیدند ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر یداله هنری و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر محمد حسن فطرس در طول تصدی معاون پژوهشی دانشکده قدردانی می گردد.

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده، و با حکم ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر یداله هنری لطیف پور ، برای مدت دو سال به عنوان معاون پژوهشی دانشکده منصوب گردیدند ضمن عرض تبریک به جناب آقای دکتر یداله هنری و آرزوی موفقیت برای ایشان در مسئولیت جدید، از تلاش ها و اقدامات ارزنده جناب آقای دکتر محمد حسن فطرس در طول تصدی معاون پژوهشی دانشکده قدردانی می گردد.