اساتید دانشکده

محمدحسن فطرس

change-logo

محمدحسن فطرس   (EN Page)

استاد (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان های غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
اثر تکانه های درآمد نفتی بر امنیت غذایی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/11
تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف نهاده های کود شیمیایی وسموم در تولید محصول گندم در دشت کبودرآهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/27
مریم پاک نهادی اثر تکانه های درآمد نفتی بر امنیت غذایی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/11
جابر درویشی بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان های غرب کشور کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
مژگان ابوالفتح بررسی آثار تورم و بیکاری بر شکاف مالیاتی در ایران کارشناسی ارشد 1392/12/20
شادی احمدپورکاشی بررسی اثر توزیع نابرابری درآمد وآلودگی زیست محیطی بر هزینه های سلامت کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/01
نرگس احمدوند تاثیر واردات و صادرات با سطوح مختلف فناوری بر روی رشد اقتصادی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/01
مریم ایمانی بررسی رابطه بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/23
نسرین امیرزاده رتبه بندی عملکرد بانکهای ایران بر اساس شاخص"BRI" و رابطه آن با متغیرهای کلان اقتصادی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
معصومه یاوری بررسی عوامل مؤثر بر تولید فعالیت های مختلف صنعتی ایران طی سال های 89-1373 کارشناسی ارشد 1392/10/08
معصومه یاوری بررسی عوامل موثر بر تولید فعالیت های مختلف صنعتی ایران طی سال های 1373-89 کارشناسی ارشد 1392/10/08
محمد بختیاری تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه با تأکید بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای میزبان کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/13
محمد بختیاری تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه با تاکید بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای میزبان کارشناسی ارشد 1392/11/13
پوریا تدین شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل انگیزشی افشاگری های اطلاعات زیست محیطی با استفاده از فنون چند معیاره، مورد مطالعه سازمان محیط زیست استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
زینب جدی زاهد بررسی اثر رشد اقتصادی بر محیط زیست در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
سعیده السادات حسینی مطالعه آثار تجارت با چین بر اشتغال بخش صنعت ایران کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/21
الهه خدایی بررسی تاثیر نوسانات نفتی بر اشتغال و ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/22
الهام خواجه وندپور عوامل موثر بر نابرابری درآمد در ایران: تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
علی دلایی میلان مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ایران با استفاده از رویکرد مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی( DSGE) ‏ و بررسی اثر تکانه های مالی دکتری دانلود 1394/11/25
زهره رحیمی راد بررسی عملکرد دولت در مقابله با کاهش خط فقر خانوارهای شهری و روستایی کشور طی سالهای 1390-1368 کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
مرضیه رسولی بررسی اثر تغییرات ساختار اقتصادی روی رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در ایران در دوره ی 1390-1360 کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/10
نجیبه سعیدی تاثیر فعالیت های بیمه عمر بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
مرضیه شیری پیش بینی تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در ایران با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
پریسا شریفی فخر اثر سیاست های مالی دولت در بخش کشاورزی بر روند مهاجرت روستا – شهری طی سال‏های 1358 تا 1389 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
فاطمه شهبازی بررسی تاثیر تحرک درآمدی روی فقر و نابرابری در ایران دوره زمانی 1392-1363 کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/10
حمید یعقوبی بررسی تاثیر همگرایی منطقه ای بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو طرفه در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) کارشناسی ارشد 1392/11/05
حمید یعقوبی بررسی همگرایی منطقه ای بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو طرفه در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) کارشناسی ارشد 1392/11/05
مهدی فردوسی جلالی تعیین کننده های سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک پذیری دکتری دانلود 1397/07/11
سوده قدسی تحلیل پویای فقر چندبعدی در ایران دکتری دانلود 1396/10/19
مرضیه کبیر تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی استان های ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/16
مهری کبیریان مدل سازی رفتار غیرمتقارن و غیرخطی مکانیزم های انتقال پولی در اقتصاد ایران دکتری دانلود 1397/07/11
سمانه کرمی موفق بررسی رابطه بین فقر ، نابرابری درآمد و تخریب محیط زیست در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
فاطمه گنجی تحلیل عوامل مؤثر بر صادرات غیر نفتی کشور های منتخب عضو اوپک با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/05
زینب محبی گرگری بررسی اثرات نوسانات کمک های خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/08
زینب محبی گرگری بررسی اثرات نوسانان کمک های خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه کارشناسی ارشد 1392/07/08
حسین مرادی اثرات مالیات تورمی بر رفاه در ایران از سال 1360 تا 1390 کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/18
فهیمه مریانجی رابطه رشد حامی فقرا، نا برابری درآمدی و فقر در ایران در سالهای 1363-1391 کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
فهیمه مریانجی رابطه رشد حامی فقرا، نابرابری درآمدی و فقر در ایران 1391-1363 کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
رضا معبودی تاثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان در دوره زمانی 1392-1338- رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا دکتری دانلود 1393/11/18
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد کشاورزی 1311301 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 1311299 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) 1402/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد 1311281 3 01 هرهفته دوشنبه (13:00 - 16:00) 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
سیر اندیشه های اقتصادی متفکرین اسلامی و غربی 1311283 3 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 19:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
نظام های اقتصادی 1311298 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/11 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
اقتصاد کشاورزی 1311301 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 1311299 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد 1311281 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
اصول اقتصاد 1314145 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
اقتصاد توسعه(توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) 1311408 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظامهای اقتصادی 1311023 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نظام های اقتصادی 1311298 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقتصاد ایران 1311027 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
توسعه اقتصادی 2 1311361 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سمینار اقتصادی ایران 1311425 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کلیات علم اقتصاد 1311268 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد 1311281 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مسائل اقتصاد ایران 1311159 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
موضوعات انتخابی در اقتصاد 1311448 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد ایران2 1311423 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2