اساتید دانشکده

باقر شمس زاده

باقر شمس زاده

باقر شمس زاده   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حامد امینیان ارائه مدل گزارشگری مالی بر مبنای فعالیت: رویکرد آنتروپی حجم ترازنامه دکتری دانلود 1397/11/24
سعید ابراهیم زاده بررسی تأثیر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری بر سودآوری و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
نسیم چراغعلی بررسی عوامل موثر بر هموارسازی سود سهام در بازار اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
حسن داوود آبادی فراهانی بررسی رابطه ی بین ویژگی های موسسه ی حسابرسی، شرکاء حسابرسی و کار حسابرسی با کیفیت حسابرسی کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/23
پروین لطفی بررسی تأثیرحاکمیت شرکتی برانحراف از سطح بهینه سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/25
نادر نیکبخت ارزیابی توان بازار سرمایه در تشخیص مدیریت سود واقعی و حسابداری دکتری دانلود 1397/04/19