اخبار

در راستای برنامه اعلام شده دانشگاه جهت حضور اساتید در محل دفتر کار خود در دانشکده از تاریخ 31 خرداد ماه   1399    الی 11 تیر ماه 1399 بدینوسیله به شرح زیر برنامه حضوراعضای هیأت...

چهارشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه ها