اخبار

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، انتخاب واحد نیمسال ۹۹2 از طریق سامانه گلستان و به صورت غیرحضوری می باشد. دانشجویانی که به دلایل آموزشی امکان  انتخاب واحد یا حذف و اضافه از طریق سامانه...

شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

اطلاعیه ها