اساتید دانشکده

روح اله سهرابی

روح اله سهرابی

روح اله سهرابی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه شریفی مدلسازی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تأمین سرد با تکنیک دیمتل خاکستری (موردکاوی: شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سارا عندلیبیان بررسی تأثیر رفتار اکتشافی مصرف کننده بر تعویق در تصمیم گیری خرید آنلاین با متغیر میانجی سردرگمی مصرف کننده (موردمطالعه: شهر همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سمیه انصاری پور رفتار متکبرانه مصرف کننده؛ فهمی از برداشت های معنا آفرین با استفاده از روش پدیدارشناسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
فایزه باباخانی بررسی تأثیر میزان و نوع استفاده از استراتژی های بازاریابی بر موفقیت صنایع دانش بنیان در مراحل چرخه ی عمر محصول؛ مورد مطالعه شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/07
نسا بشیری هرسینی بررسی اثر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه ی برند سبز در فروشگاه های محصولات سبز شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/13
راضیه بصیری بررسی رابطه بکارگیری استراتژی های نوآوری و عملکرد نوآورانه سازمان ها با در نظر گرفتن نقش ظرفیت جذب به عنوان متغییر تعدیل گر،در شرکتهای مستقر در پارک فناوری پردیس کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/01
پیمان پروری پژوهشی در تعامل بین اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی (مطالعه موردی: دانشگاه بوعلی سینا) کارشناسی ارشد 1394/07/14
مهین پیکری بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت تجاری سازی در صنایع دانش بنیان کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
پوریا تدین شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل انگیزشی افشاگری های اطلاعات زیست محیطی با استفاده از فنون چند معیاره، مورد مطالعه سازمان محیط زیست استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
ارزو تدینی بررسی اثر روش تأمین مالی بر موفقیت شرکت های نوپا؛ موردمطالعه شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری البرز کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/27
هما خلجی رتبه بندی عوامل استراتژیک محیطی و سازمانی در پیاده سازی اصول ناب در خدمات شهری همدان؛ رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره کارشناسی ارشد 1394/11/27
ساناز روشنی شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل موثر بر انتخاب شریک تجاری در یک ائتلاف استراتژیک با استفاده از تکنیک چند معیاره فازی در صنعت خودروسازی کارشناسی ارشد 1394/07/13
آوات یزدانخواه شناسایی ویژگی های کارکنان بدقلق و عوامل موثر بر آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/19
فرشاد سپهر بررسی تاثیر جهت گیری های خریدمصرف کنندگان بر استفاده از بازاریابی اینترنتی با میانجی گری گرایش های اکتشافی مصرف کنندگان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
فاطمه عرفانی بررسی رابطه بین هوشمندی فناوری و نوآوری استراتژیک در شرکت های مستقر در پارک فناوری پردیس کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/17
فائزه عزتی آراسته شناسایی راهبردهای پابرجا در حوزه ی مدیریت شهری ( مطالعه موردی: شهرداری همدان ) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
حمیدرضا فرهادی مطالعه تاثیرعوامل مالی و غیر مالی بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
میثم کاکایی بررسی تاثیر تبلیغات تجاری بر شکل گیری سلیقه ی مصرف کنندگان گوشی تلفن همراه در سطح فروشگاهای شهر کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/06
سهیلا ماهوار بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و سرمایه فکری در سازمان امور مالیاتی شهر همدان کارشناسی ارشد 1394/11/24
هدیه مبشری سنجش سطح آمادگی بیمارستانهای دولتی شهر همدان برای استقرار سیستم ناب بر اساس مدل بلوشی و همکاران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
محمدشریف محمدی بررسی و رتبه بندی موانع اثربخشی آموزش مجازی کارکنان(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی کردستان) کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/13
فهیمه میداندارباسمنجی طراحی مدل مدیریت استعداد با رویکرد چابکی نیروی کار (مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز منطقه 7 کشوری) کارشناسی ارشد 1394/07/13
فرشید ملامیرزایی اثرات هوش سازمانی بر سبک های مدیریتی مدیران سازمان جهادکشاورزی استان های غرب ایران کارشناسی ارشد 1395/11/17
بهاره مهدوی نسب تاثیر اشتیاق کارآفرینانه مدیرعامل بر موفقیت تعاونی های کشاورزی استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمارکاربردی (1) 1314106 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
آمار و کاربرد آن در مدیریت(1) 1314189 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تحقیق در عملیات 1314197 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:00) 1401/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مدیریت عملیات 1314151 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
احتمال و آمار در مدیریت 1314154 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آمار و کاربرد آن در مدیریت(2) 1314190 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
پیاده سازی استراتژی 1314155 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مدیریت رفتار سازمانی 1314143 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آمار و کاربرد آن در مدیریت(1) 1314189 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
پیاده سازی استراتژی 1314155 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدیریت عملیات 1314151 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
احتمال و آمار در مدیریت 1314154 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمارکاربردی (2) 1314107 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مدیریت رفتار سازمانی 1314143 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) 1399/11/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمارکاربردی (1) 1314106 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پیاده سازی استراتژی 1314155 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مدیریت عملیات 1314151 3 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
احتمال و آمار در مدیریت 1314154 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آمارکاربردی (2) 1314107 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مدیریت رفتار سازمانی 1314143 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2