نمایشگر یک مطلب

 

 آزمایشگاه روانشناسی از سال 1383 با هدف انجام فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دایرگردیده و تا به‌حال فعال می‌باشد.لیست وسایل موجود در آزمایشگاه روانشناسی دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا به شرح ذیل می‌باشد:

 

 1. مترونوم
 2. دستگاه لرزش سنج مارپیچ، مدل RT-801-H
 3. دستگاه ترسیم در آئینه، مدل RT-814-T
 4. دستگاه آرامش بخش الکترونیک، مدل RT-865
 5. دستگاه شمارنده و زمان سنج دیجیتال، مدل ) RT-8142 عدد)
 6. دستگاه بازی برج هانوی
 7. دستگاه بیوفیدبک، مدل RT-834
 8. دستگاه ترکیب رنگ، مدل RT-781
 9. دستگاه آلارم شب ادراری، مدل RT-827
 10. تست هماهنگی حرکتی
 11. دستگاه تاشیستوسکوپ، مدل RT-887
 12. تست وکسلر (17 عدد)
 13. دستگاه دقت و هدف گیری، مدل RT-814-D
 14. دستگاه تعارض سنج، RT-722 (2عدد)
 15. دستگاه شمارنده (5عدد)
 16. دستگاه سنگینی سنج، مدل RT-881
 17. دستگاه لرزش سنج، مدل RT-801-L
 18. دستگاه الکتروشوک، مدل RT-826
 19. دستگاه الکترو شوک، مدل RT-863
 20. دستگاه سرعت سنج تایپ، مدل RT-867
 21. دستگاه ادیومتراسکرینینگ پیشرفته، مدل ASA
 22. دستگاه کولیس سنجش احساس دو نقطه ای
 23. تست لینکلن اوزوتسکی (2عدد)
 24. آزمون برج لندن
 25.  CD های آموزشی تست ها و دستگاه ها (63 عدد)
 26. تست های روانشناسی (147 عدد): ( در حوزه های شخصیت، بالینی،اجتماعی،هوش و ....................)

لازم به توضیح است با توجه به نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان و انجام خدمات مربوطه ضرورت بروزرسانی و تجهیز بیشتر آزمایشگاه امری مهم و ضروری است.