تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

درباره گروه

 

گروه روان شناسی دانشگاه بوعلی سینا با دارابودن دو استادیار  و یک مربی فعالیت خود را در سال تحصیلی 1383-1382 با پذیرش تعداد 50 دانشجو در دوره کارشناسی روان شناسی عمومی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی آغاز کرد. مهرماه سال 1385 گروه روان شناسی به دانشکده علوم اقتصادی منتقل شد و مهرماه ماه 1388 دوره کارشناسی ارشد رشته روان شناسی تربیتی، مهرماه 1390 دکتری رشته روان شناسی تربیتی، مهرماه 1391 دکتری رشته روان شناسی(بدون گرایش) و مهرماه 1395 کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی راه اندازی شده است  درحال حاضر تمامی این رشته ها درحال پذیرش و تربیت دانشجو می باشد لازم به توضیح  است با تغییر و تحول  در رشته های علوم انسانی  و تجمیع کارشناسی رشته های روان شناسی، از سال 1393   عنوان کارشناسی رشته روان شناسی عمومی به  عنوان کارشناسی روان شناسی تغییر یافته است

هم اکنون این گروه دارای 9 نفر عضو هیئت علمی با رتبه های دانشگاهی استاد .دانشیار و استادیار است.

این گروه دارای 262 نفر دانشجومیباشد. کارشناسی، 173نفر کارشناسی ارشد 67  نفر    دکتری 22هستند .  طبق برتامه های راهبردی 5 ساله دانشگاه بوعلی سینا ، ایجاد گرایش های جدید در دوره کارشناسی ارشد از جمله روان شناسی اجتماعی، روان شناسی ورزشی (مشترک با گروه تربیت بدنی)، روان شناسی کودکان استثنایی و جذب نیروی متخصص در زمینه رشته های ذکر شده ، تاسیس کلینیک مشاوره و روان درمانی، مرکز مغز، کلینیک ویژه اختلالات یادگیری، پژوهشکده روان شناسی، تکمیل و تجهیز آزمایشگاه روان شناسی به وسایل مدرن و جدید  در اولویت گروه روان شناسی می باشد

 

مشخصات اعضای هیات علمی گروه روانشناسی

ردیف

نام اعضای هیات علمی

آخرین مدرک تحصیلی

گرایش

رتبه دانشگاهی

1

ابوالقاسم یعقوبی

دکتری  روان شناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

استاد

2

رسول کردنوقابی

دکتری  روان شناسی تربیتی

روان شناسی تربیتی

دانشیار

3

مسیب یارمحمدی واصل

دکتری  روان شناسی

روانشناسی

دانشیار

4

حسین  محققی

دکتری  روان شناسی

روانشناسی

دانشیار

5

خسرو رشید

دکتری  روان شناسی تربیتی

روانشناسی تربیتی

دانشیار

6

رزیتا امانی

دکتری   مشاوره

مشاوره خانواده

استادیار

7

مهران فرهادی

دکتری  روان شناسی  سلامت

روانشناسی سلامت

استادیار

8

خانم طاهره حق طلب

دکتری  روان شناسی

روانشناسی

استادیار

9

محمدرضا ذوقی پایدار

دکتری  روان شناسی

روانشناسی

استادیار