اعضای هیات علمی

 
مسیب یارمحمدی واصل

مسیب یارمحمدی واصل

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
رزیتا امانی

رزیتا امانی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

طاهره حق طلب

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمد رضا ذوقی پایدار

محمد رضا ذوقی پایدار

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

خسرو رشید

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
ابوالقاسم یعقوبی

ابوالقاسم یعقوبی

استاد 
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهران فرهادی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
رسول کردنوقابی

رسول کردنوقابی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
حسین محققی

حسین محققی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 9 نتیجه
از 1