تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

درباره گروه

 

وضعیت موجود در گروه اقتصاد:

گروه اقتصاد در سال 1367 با پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی اقتصاد گرایش نظری به طور رسمی آغاز به کار نمود. در ابتدای فعالیت خود 3  عضو هیات علمی تمام وقت در گروه انجام وظیفه می نمودند که با توسعه گروه اساتید برجسته دیگری به گروه پیوستند. شایان ذکر است گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان یکی از قویترین گروه های علمی در زمینه اقتصاد در بین دانشگاه های کشور می باشد که تدریس اساتید بزرگی چون تیمور رحمانی ، علی  سوری و دیگر بزرگان از افتخارات این گروه است. . با توسعه گروه و  اضافه شدن گرایش بازرگانی به مقطع کارشناسی در سال 1371   گروه موفق به  اخذ مجوز کارشناسی ارشد نیز  در دو گرایش علوم اقتصادی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی شد.  در نیمسال 881 نیز اولین دوره از دانشجویان دکتری به تعداد 5 نفر مشغول به تحصیل شدند.. در حال حاضر وضعیت گروه اقتصاد از نظر اعضای هیات علمی،  تعداد دانشجو  و سایر اطلاعات به شرح زیر می باشد:

1-تعداد اعضای هیات علمی گروه :

ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش‌تخصـصـی

محل‌اخذ‌آخرین‌مدرک

آخرین‌مدرک‌تحصیلی

سابقه‌تدریس

مرتبه‌علمی

1

دکتر علی اکبر قلی زاده

علوم اقتصادی

دانشگاه تهران

دکتری

12

دانشیار

2

دکتر محمد کاظم نظیری

اقتصاد-مدلهای آماری

هندوستان

دکتری

15

استادیار

3

دکتر محمد  مولایی

اقتصاد شهری و منطقه ای

تربیت مدرس تهران

دکتری

21

دانشیار

4

دکتر نادر  مهرگان

اقتصاد سنجی

تربیت مدرس تهران

دکتری

21

استاد

5

دکتر  محمد حسن  فطرس

آنالیز و برنامه ریزی توسعه

کشور فرانسه

دکتری

25

استاد

6

دکتر عزت الله  عباسیان

اقتصاد بخش عمومی

انگلستان

دکتری

20

دانشیار

7

دکتر سعید عیسی زاده

اقتصاد بخش عمومی

دانشگاه تهران

دکتری

12

دانشیار

8

دکتر حمید سپهر دوست

اقتصاد بخش عمومی

هندوستان

دکتری

20

دانشیار

9

دکتر داوود جعفری سرشت

اقتصاد مالی

دانشگاه تهران

دکتری

23

دانشیار

10

دکتر اکبر خدابخشی

اقتصاد بخش عمومی

هندوستان

دکتری

9

استادیار

11

دکتر احسان حسینی دوست

اقتصاد سنجی

دانشگاه مالزی

دکتری

1

استادیار

12

دکتر  محسن  خضری

اقتصاد پولی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتری

1

استادیار

در حال حاضر مدیر محترم گروه اقتصاد جناب آقای دکتر داوود جعفری سرشت می باشد.

 

2- تعداد دانشجو در مقاطع مختلف

  1. کار شناسی: 265 نفر
  2. کارشناسی ارشد:91نفر
  3. دکتری:37

درمجموع تعداد کل دانشجویان این گروه 367 نفر میباشد.

3- گرایش های موجود:

پذیرش دانشجو  از  سال 95  به بعد با توجه سیاستهای راهبردی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری  فقط در یک گرایش علوم اقتصادی صورت می گیرد . اما تا سال94  گروه اقتصاد در مقطع کارشناسی در دو گرایش نظری و بازرگانی دانشجو  فعال دارد و در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش علوم اقتصادی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی و در مقطع دکتری به صورت کلی گرایش علوم اقتصادی و در دو گرایش فرعی توسعه اقتصادی و اقتصاد مالی فعالیت دارد.