اعضای هیات علمی

 
عباس افلاطونی

عباس افلاطونی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محسن ختن لو

محسن ختن لو

مربی 
پست الکترونیکی: 
مهدی خزایی

مهدی خزایی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حسن زلقی

حسن زلقی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
روح اله سهرابی

روح اله سهرابی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
باقر شمس زاده

باقر شمس زاده

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
عباس صمدی

عباس صمدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 7 نتیجه
از 1